Beschermd: Digitale didactiek

Wie ben ik?

Mijn naam is Robin Koster (MEd in Arts), ik ben geboren in 1978. Ik begin mijn verhaal graag bij het begin:
Mijn vader is vrijwel zijn hele leven werkzaam geweest bij de politie als technisch rechercheur. Vanuit zijn functie en persoonlijke interesse is hij al vroeg (medio jaren 80) lid geworden van een computerclub en in contact gekomen met de mogelijkheden van de Personal Computer. Gedurende mijn jeugd is er altijd een computer in huis geweest en raakte ik bekend met de functionaliteiten en het gebruiksgemak van besturingssystemen, opslagmogelijkheden, grafische opties, spelletjes en andere software, en het aansluiten en gebruiken van externe hardware.
Toen ik in 1997 ging studeren aan de opleiding Kunst & Design had ik al enige kennis van programma’s voor beeldbewerken, illustreren en (3D-)vormgeving. Omdat mijn interesse toen al lag bij tekenen en multimedia heb ik daarmee veel geoefend. Tijdens mijn verdere studie, en met name tijdens stages, heb ik deze kennis verder uitgebreid om een rol van betekenis te kunnen spelen in de reclamewereld. Mijn eerste baan bij Vos&Libert reclame (vanaf 2001) in Leeuwarden bestond uit het ontwerpen, vormgeven en opmaken van heel diverse (digitale) media-uitingen. De complexe pakketten van Adobe Illustrator/Photoshop, QuarkXPress en Macromedia Flash leerde ik kennen als mijn broekzak en ik heb de veranderingen en updates altijd bijgehouden. En ik heb bovendien mijn kennis en vaardigheden verder uitgebreid met nieuwe software zoals InDesign, XD, Dreamweaver, Premiere Pro, Lightroom en After Effects tot aan de dag van vandaag. Ik vind het heel belangrijk omdat ik mijn vak van multimedia-professional moet kunnen blijven uitoefenen.
Ook maak ik (meer hobby-matig) gebruik van verschillende digitale opname-apparatuur voor geluid en maak ik muziekcomposities in o.a. GarageBand en Audacity. En hou ik mij bezig met de ontwikkelingen op het gebied van digitale fotografie.
Naast mijn ontwikkelingen in het gebruik van software ben ik ook altijd nieuwsgierig geweest naar de ontwikkelingen in hardware. Al tijdens mijn studie heb ik mijn eerste Apple computer (iMac) gekocht. De technologische vooruitgang gaat razendsnel en om up-to-date te blijven heb ik voortdurend in nieuwe hardware geïnvesteerd. Zo ben ik al sinds jaren in het bezit (geweest) van iMacs, iPhones, iPads en MacBooks.

Ontwikkelingen in het vakgebied

Mijn primaire professie binnen het vakgebied Communication & Multimedia Design (CMD) is het vak van art director/vormgever: het verzinnen en uitwerken van creatieve ideeën om een boodschap mee over te brengen. Het overbrengen van een boodschap is in de loop der jaren veranderd omdat het gebruik van media enorm is toegenomen. Er zijn zoveel meer media en er komen iedere dag nieuwe kanalen en mogelijkheden bij. Door het gebruik van de smartphone bijvoorbeeld is er een geheel nieuwe benadering noodzakelijk geweest voor het vakgebied. De opleiding CMD combineert de werelden van technologie en media. Beide zijn sterk in ontwikkeling en zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vooruitgang in technologische mogelijkheden betekenen een stap voorwaarts in media, en vice versa.
Bij de opleiding CMD leren we studenten zich in eerste instantie staande te houden in de wereld van media en technologie. Maar in tweede instantie leiden we ze op om deze wereld juist mede te gaan bepalen. Zij moeten in staat zijn verder te denken dan de huidige mogelijkheden in media en technologie.
Dat betekent dat ik als docent bij CMD minimaal op de hoogte moet zijn van de huidige stand van zaken. Dit doe ik onder andere door het lezen van (online) vakbladen zoals Bright (https://www.bright.nl) en Adformatie (https://www.adformatie.nl). Daarnaast lees ik veel publicaties over de relatie tussen media, creativiteit en technologie in het kader van mijn onlangs afgeronde masterstudie kunsteducatie.

Portfolio

Naast mijn werk als docent ben ik actief als freelance art director/vormgever. Om mijn gemaakte werk en mijn vaardigheden te delen, maak ik gebruik van een online portfolio. Op mijn eigen WordPress website (http://www.obinoster.nl) toon ik ingescande tekeningen, schilderijen en foto’s, digitale fotografie, video’s, illustraties en ontwerpdocumenten. Naast mijn website toon ik mijn werk op diverse social media kanalen zoals Instagram (https://www.instagram.com/obinoster/), Facebook en LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/kosterrobin/). Met deze laatste hou ik contact met mijn inmiddels vrij uitgebreide netwerk met andere communicatie- en mediaprofessionals.

Gebruik van ICT in mijn onderwijspraktijk

Zoals gezegd leiden we bij CMD studenten op tot multimedia-professionals klaar voor de toekomst. Die toekomst is onzeker, maar is er in elk geval een waarin media en technologie een steeds prominentere plek krijgen. Als makers van multimedia hebben studenten een zekere macht en kunnen zij anderen met hun beelden beïnvloeden. Daarom heb ik in een aantal colleges steeds gewezen op ethische grenzen. Hoe ver kun je en mag je gaan als het gaat om beeldbewerking bijvoorbeeld? De bedoeling van deze colleges is om een goede discussie op te starten, en zo bewustzijn over hun eigen ‘macht’ te creëren. Bovendien maakt het ze bewuster van hun eigen social media gebruik om zo bijvoorbeeld ‘fake news’ van betrouwbaar nieuws te kunnen onderscheiden. Ik ben van mening dat inzicht krijgen in hoe media gemaakt wordt zeer belangrijk is voor studenten om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de wereld om hen heen: Geloof niet alles wat je ziet of hoort!
Momenteel werk ik sinds september 2018 opnieuw bij CMD. Aan het eind van het schooljaar 2014-2015 werd mijn tijdelijke contract niet verlengd. In de tussenliggende periode heb ik verschillende (onderwijs)aanstellingen gehad, naast het volgen van mijn masterstudie. Bij ROC Friese Poort ben ik werkzaam geweest als docent Digitale Beeldtechnieken (DBT) bij de mbo4-opleidingen Fotografie en Journalistiek. De belangrijkste programma’s die ik studenten leerde waren Adobe Photoshop & InDesign. Naast een klassikale instructie waarbij ik mijn laptop aansluit op het ProWise scherm, maakte ik opdrachten specifiek toegepast op de competenties passend bij hun studierichting. Dat soort lessen geven we bij CMD in principe niet, maar heb toch af en toe wel uitgevoerd. Studenten voeren de opdrachten uit op hun eigen computers, waarbij ik aanwezig ben als troubleshooter. Niet alleen voor het volbrengen van de opdracht, maar ook voor problemen aangaande het besturingssysteem, de software, de hardware en haperende internetaansluitingen help ik studenten graag verder op weg. Mijn stijl is dan niet om het direct voor ze op te lossen; ik zorg dat studenten zelfredzaam worden in het ontdekken van digitale (on)mogelijkheden.
De twee ‘vakken’ Photoshop & InDesign heb ik bovendien samengevoegd in 1 project waarmee ze werden gedwongen de software te gebruiken op hun eigen manier. Niet omdat ik als docent daar naar vroeg, maar omdat ze de software leerden gebruiken om juist hun eigen doelen na te streven.
De ProWise-schermen bij NHL Stenden gebruik ik met name om het beeld van mijn eigen laptop met studenten te delen op groot formaat. Voor colleges en andere inhoudelijke instructies maak ik gebruik van KeyNote, het presentatieprogramma van Apple. Een enkele keer maak ik mijn slides in Powerpoint. De tijdens colleges door mij getoonde slides deel ik altijd via CMD’s eigen elektronische leeromgeving www.mijncmd.nl in pdf-formaat. Zodat studenten mijn verhaal nog eens kunnen nalezen.
Ook maak ik klassikaal gebruik van Google Forms voor het inventariseren van wensen en ideeën. Een goede tool om snel te kunnen anticiperen in het kader van vraaggestuurd onderwijs.

Samenwerken en beoordelen

MijnCMD.nl gebruik ik overigens voor nog veel meer onderwijsactiviteiten. Alle studenten staan hierin geregistreerd waardoor eenvoudig een-op-een contact kan worden gelegd. Ik voeg aan het begin van de periode alle studenten toe aan projectgroepen zodat ik ook gemakkelijk iedere projectgroep apart op de hoogte kan brengen van geplande afspraken en dergelijke.
Het belangrijkste onderdeel van mijncmd.nl is het online feedbacksysteem; de ruggengraat van de opleiding. Hierin geef ik individueel of op groepsniveau getypte feedback naar aanleiding van een consult of assessment. Deze feedback is voor andere docenten en voor de desbetreffende studenten ook zichtbaar, en wordt bovendien per e-mail verzonden naar de betrokkenen.
Beoordelen gebeurt bij CMD middels assessments. In de propedeuse worden studenten per projectgroep individueel beoordeeld door 3 docenten (assessoren). Als assessor werk ik samen met mijn collega’s via Google Drive om het assessment voor te bereiden. De via WeTransfer verstuurde documenten worden gedeeld en bestudeerd. In een gemeenschappelijk tekstdocument noteren we onze bevindingen, onze feedback en feedforward. Tijdens het assessment zelf, vullen we deze aan waar nodig. De getypte feedback wordt dan direct na het assessment gedeeld met de studenten via mijncmd.nl
GoogleDrive gebruik ik tevens voor het bijhouden en delen van studie-resultaten, groepsindelingen en adressenbestanden. Ook ben ik bekend met werken via Microsoft OneDrive (mee gewerkt op o.a. Hanzehogeschool), maar dat werkt voor mij minder overzichtelijk.
Mijn agenda gebruik ik digitaal en is daarmee ook altijd up-to-date. Mijn roosters (en dat van mijn studenten) importeer ik via start.nhlstenden.com in mijn eigen Agenda (Apple). Deze kan ik raadplegen via al mijn apparaten. Mijn privé agenda deel ik met bijvoorbeeld mijn vriendin. Ook is mijn agenda geabonneerd op digitale inschrijvingen via mijncmd.nl; afspraken met studenten komen daarmee automatisch hierin terecht.

Contact met studenten

Naast eerder genoemde contactmogelijkheden zoals e-mail, maak ik ook gebruik van sms-berichten en WhatsApp om te communiceren met studenten en collega’s. Het is gebruikelijk en gemakkelijk om studenten ergens snel van op de hoogte te brengen middels verschillende WhatsApp-groepen. Als community-eigenaar in de propedeuse merk ik dat studenten het als zeer prettig ervaren om ze deze laagdrempelige mogelijkheid aan te bieden.
Overleg in levende lijve heeft natuurlijk altijd de voorkeur, maar is niet altijd haalbaar. Bijvoorbeeld als een student in het buitenland bivakkeert. In die gevallen maak ik gebruik van contact via Skype, Zoom of Apple’s FaceTime. Praktisch, omdat je niet alleen elkaar dan kan zien, maar ook gemaakt werk aan elkaar kunt tonen. Bijvoorbeeld via schermdeling.
Het aantal contactmomenten met mijn mentorstudenten en de evt. inhoud ervan hou ik bij via www.studence.mijncmd.nl. Dit systeem is direct gekoppeld aan mijncmd.nl en binnen de opleiding ontwikkeld. Het is niet inzichtelijk voor anderen en is daarmee puur bedoeld voor mijn eigen administratie.

Kanttekening

Een gevaar van digitale toepassingen in het onderwijs is dat deze worden ingezet ter vervanging van leermethoden. Ik zie het juist als ondersteunende middelen die daadwerkelijk een extra bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijssysteem. Als digitale middelen de communicatie tussen studenten en docenten bijvoorbeeld gaan vervangen, gaat het mijns inziens verkeerd. Face-to-face communicatie is nog altijd veel rijker dan wanneer er zoiets als een scherm tussenin staat.

Tot slot

Ik hoop dat ik hiermee een goed beeld heb kunnen geven van de wijze waarop ik media en ICT gebruik in mijn onderwijspraktijk. En wat de meerwaarde van mijn ervaringen als ontwerper zijn in het overdragen van specialistische kennis en vaardigheden voor CMD-studenten.
Back To Top