Doing Concepting

Doing Concepting is een serie workshops waarin het gebruik van artistieke expressie wordt ingezet om ideeën te genereren. Waarom altijd creatieve ideeën bedenken, terwijl werkelijk creatieve innovaties ook kunnen ontstaan vanuit het creatieve maken?

Doing Concepting is ontwikkeld om deelnemers andere manieren van creativiteit te laten ervaren. Je zou het kunnen zien als tegenhanger van de klassieke brainstorm waarin je eerst gaat nadenken en daarna pas wat gaat doen. Doing Concepting draait het proces juist om en is een actieve methode voor conceptontwikkeling!

Ik heb de workshops ontwikkeld op basis van 3 basisgedachten:

  1. Creativiteit ontstaat door het maken van connecties
  2. Creatief Doen fungeert als aanjager voor Creatief Denken
  3. Ieder creatief proces is uniek

 

Wat je er van kunt leren:

  1. Je eigen creatieve processen zelf te sturen
  2. Een ruim arsenaal aan mogelijkheden zien en benutten
  3. Jezelf artistiek uiten

 

Meer informatie? Neem gerust contact met me op!


” So at first I didn’t see anything

but by doing I started to see things.”

(Pier Z., student CMD – NHL Stenden)


Sfeerbeelden workshops & resultaten II (CMD Minor Bad – NHL Stenden ~ maart 2018)

    

           


Sfeerbeelden & resultaten workshops I (CMD Minor Bad – NHL Stenden ~ november 2017)