Doing Concepting

Doing Concepting is een serie workshops waarin het gebruik van artistieke expressie wordt ingezet om ideeën te genereren. Waarom altijd creatieve ideeën bedenken, terwijl werkelijk creatieve innovaties ook kunnen ontstaan vanuit het creatieve maken?

Doing Concepting is ontwikkeld om deelnemers andere manieren van creativiteit te laten ervaren. Je zou het kunnen zien als tegenhanger van de klassieke brainstorm waarin je eerst gaat nadenken en daarna pas wat gaat doen. Doing Concepting draait het proces juist om en is een actieve methode voor conceptontwikkeling!

Ik heb de workshops ontwikkeld op basis van 3 basisgedachten:

  1. Creativiteit ontstaat door het samenvoegen van ideeën
  2. Door te Doen ga je er ook beter over nadenken
  3. Ieder creatief proces is uniek en persoonlijk

Wat je er van kunt leren:

  1. Je eigen creativiteit vorm te geven (eigen keuzes maken)
  2. Veel mogelijkheden zien en gebruiken (
  3. Jezelf artistiek uiten (falen bestaat niet)

Meer informatie? Neem gerust contact met me op!


” So at first I didn’t see anything

but by doing I started to see things.”

(Pier Z., student CMD – NHL Stenden)